About

Thin+King+Man

1. ბან+კი - უ+ანგარო!

 • ბეჭდავს ფულს ადგილობრივად🙏❤🙏
 • ანაწილებს უანგაროდ,საჭიროების მიხედვით🙏❤🙏

2. გვამებით არა კვება

მო+ვინანიო+თ სა+უკუნის ცოდვა!

თუ მაინც 2 გვამის ხინკალი, ხელსახოცით ცრემლი შევიწმინდოთ არა ტუჩი

 • კარტოფილის ხინკალი🙏❤🙏
 • ხაჭაპური🙏❤🙏
 • სპილო მარტო ფოთოლს მიირთმევს🙏❤🙏

3. ზეცი+ერება მე+ბაღის და მე+ცხვარი+სად+მი (ღმ+ერთები)

გმერთი მწყემსია, დაიღალა მისი შვილების დახოცვით, მგლებისი გამოსაკვებად

ბუნებას ისეთი მგელი ესა+ჭირო+ება ცხვარის ცრემლი რომ აე+ცრემლება

კარგათ ვიცით რას უშვრება მწყემსი მგელს ორ+ლულიანი თოფით! კარმა?

4. კაცი და ქალი - ღმერთი და ქალ+ღმერთი🙏❤🙏

 • უპირობოდ🙏❤🙏
 • სამარადისოდ🙏❤🙏
 • 🙏🙏🙏

5. უკან+ტანი - გა+მოვი+ბანოთ

 • ქაღალდის ხმარება უაღრესად არა+ჰიგი+ენ+ურია
 • და არა მარტო
 • სუფთა ტანში, კეთილშობილი სული მეფობს🙏❤🙏

6. სა+დღე+გრძელ+ოს და ს+აქცი+ელი+ს სინქრონიზაცია🙏🙏🙏

 • ენა უძვლოა🙏🙏🙏
 • სი+ტყვა ღმ+ერთია🙏🙏🙏
 • ე+თაყვანე🙏🙏🙏

7. ოჯახის წევრებს, შვილებს

 • უთხარით რომ მათი ბა+დალი არ არსებობს🙏🙏🙏
 • 🙏🙏🙏
 • 🙏🙏🙏

8. ყველანი ღმერთები ვართ

და+იჯერე 🙏🙏🙏

 • სი+ცოცხლე+ს ვ+ქმნი+თ🙏🙏🙏
 • სი+ცოცხლე+ს ვაჩ+ერებთ
 • მსგავსი არა გვყავს🙏🙏🙏

9. გავცეთ კეთილ+შობილება უანგარო

ან+გარე+ბა

10. სტუმარი ისევ ღვთისაა

 • 🙏🙏🙏
 • 🙏🙏🙏
 • 🙏🙏🙏

11. თუ ვფიქრობ რომ გი+ღალა+ტეს

 • თ+ავი დაა+დანა+შაულ+ე🙏🙏🙏
 • სიმართლე არ არსებობს🙏🙏🙏
 • არა იჯერებ? ჲ დარწმუნდები🙏🙏🙏
 • სა+წინააღმდეგო მხარეს მდგომები სიმართლეს სხვანაირად ხედავენ (45,90,180,360 გრადუსი)
 • შეეკითხე გარშემონს რას ხედავენ?

  Truth is our perception of what does exist; our assessment of it. You will have to find the truth that's appropriate to your own life and also exists in reality.

12. თუ ტირ+ილი არა გ+ვინ+და

არა+ვინ ა+ვატიროთ

13. შე+ვწყვიტოთ "იმიტომ რომ" - "Be-Cause" სა+უბრის დროს

 • ვინ გვე+კი+თხება?🙏🙏🙏
 • 2 ყ+ური და 1 პირი
 • დაზოგე ენერ+გია🙏🙏🙏
 • რაც უნდა თყვა უკვე იცი
 • მო+უსმინე სა+მყაროს🙏🙏🙏
 • ი+სწავლე🙏🙏🙏
 • და შე+ისწავლე https://en.wikipedia.org/wiki/Khazars

14. ღ+ვინ+ოს და+მარბე+ველი მ+რუ+შობა მო+აქვს

და არა მარტო

15. ა+რ+ა ღიპი და ღაბაბი

 

16. გვიხარ+ოდეს ყველას გამარჯვება

ასეთი ქცევით ჩვენი გამარგჯვება ყველას გაუხარდება

17. არ გან+საჯო არ და+აკ+ნინო

და+კნინდები გან+ისჯები

18. მეცნიერი ალქიმიკოსი ?

არის თუ არა მე+ცნი+ერი ალ+ქიმი+კოსი?

 • ხედვა
 • აზრი
 • ყოფა
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy

19. ა+ამაღლე და ა+მაღლ+დები

 • ააშენე
 • შექმენი
 • გააკეთე
 • დათესე
 • ისწავლე

20. წიგნად დაწერილი რე+ლი+გია - ნაციონალური ზღაპრები

ადამი+ანი+ს გასა+კეთილ+შობილებლათ დაწერილი წიგნები

 • ბიბლია
 • ყორანი
 • ტორა
 • ტალმუდი
 • ტანახი
 • ბუდიზმი
PS

მწყემსმა ჩამიჩურჩულა: თუ შენი ხაზარელი მგლები ოცი+ვე პირობას შეასრულებენ, ნატოში მივიღეფო-გამეცინა

ნუ+გე+შინია-გავერთიანდეთ, დედა გვეძახის - წამოწყებული ქა+რთველის მიერ ქართლის დედის გადასარჩენად